සෞඛය

පිළිස්සුනා ද? පුළුස්සා ගත්තා ද?

පිළිස්සුනා ද? පුළුස්සා ගත්තා ද?

පොලිකාබනේට් අඩංගු කාච උසස් මට්ටමක තිබෙනවා

පොලිකාබනේට් අඩංගු කාච උසස් මට්ටමක තිබෙනවා

දරුවන් නොලැබීමට පුරුෂයන්ගේ ශුක්‍ර හීනතාවය බලපානවා

දරුවන් නොලැබීමට පුරුෂයන්ගේ ශුක්‍ර හීනතාවය බලපානවා

මාස තුනක් තිස්සේ කොන්ද කකියනවා

මාස තුනක් තිස්සේ කොන්ද කකියනවා

ඔබ නිතර පරිගණකය භාවිතා කරන අයෙක්ද?

ඔබ නිතර පරිගණකය භාවිතා කරන අයෙක්ද?

අක්මාව ලෙඩ වෙලාදරෑ මේ පරීක්ෂණ මඟින් සොයා ගත හැකියි

අක්මාව ලෙඩ වෙලාදරෑ මේ පරීක්ෂණ මඟින් සොයා ගත හැකියි

බඩ අජීර්ණයට ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර

බඩ අජීර්ණයට ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර

සිවිකාච භාවිතා කළ යුත්තේ වෛද්‍ය උපදෙස් මතයි

සිවිකාච භාවිතා කළ යුත්තේ වෛද්‍ය උපදෙස් මතයි

ඇයි මේ තරම් තරහ යන්නේ

ඇයි මේ තරම් තරහ යන්නේ

එන්නත්/ඖෂධ අසාත්මික වෙනවාද?

එන්නත්/ඖෂධ අසාත්මික වෙනවාද?

මැදිවියේ පුද්ගලයන්ට නිතර ඇතිවන කැරැකැවිල්ල

මැදිවියේ පුද්ගලයන්ට නිතර ඇතිවන කැරැකැවිල්ල

ඉස්සන් දැල්ලන් ඇලජික්ද?

ඉස්සන් දැල්ලන් ඇලජික්ද?

දීර්ඝ කාලීනව ව්‍යායාම් කළොත් දියවැඩියාව සාර්ථකව පාලනය වේවි

දීර්ඝ කාලීනව ව්‍යායාම් කළොත් දියවැඩියාව සාර්ථකව පාලනය වේවි

අනවශ්‍ය කෙට්ටුව කරදරයක් බව අමතක කරන්න එපා

අනවශ්‍ය කෙට්ටුව කරදරයක් බව අමතක කරන්න එපා

බරපතළ රෝග රැසක

බරපතළ රෝග රැසක

වැස්සෙන් පස්සේ ඩෙංගු හිස එසවිය හැකියි

වැස්සෙන් පස්සේ ඩෙංගු හිස එසවිය හැකියි

කොලෙස්ටරෝල් පාලනයට ඖෂධ ලබාගත යුත්තේ කෙලෙසද?

කොලෙස්ටරෝල් පාලනයට ඖෂධ ලබාගත යුත්තේ කෙලෙසද?

ඔසප් කාලයේ Pool එකේ නානවා නම් Tampon භාවිතාකරන්න

ඔසප් කාලයේ Pool එකේ නානවා නම් Tampon භාවිතාකරන්න

මල බද්ධය වළක්වාගන්නේ කොහොමද?

මල බද්ධය වළක්වාගන්නේ කොහොමද?

මෙන්න භෞතච්කිත්සක ප්‍රතිකාර

මෙන්න භෞතච්කිත්සක ප්‍රතිකාර

උණ සහ ඩෙංගු උණ වෙන්කර හඳුනාගන්නේ කොහොමද?

උණ සහ ඩෙංගු උණ වෙන්කර හඳුනාගන්නේ කොහොමද?

හෘද රෝගවලින් ආරක්ෂාවීම ඇරඹිය යුත්තේ පාසල් සමයේ සිටයි

හෘද රෝගවලින් ආරක්ෂාවීම ඇරඹිය යුත්තේ පාසල් සමයේ සිටයි

විජලනයේදී කළ යුතු හා නොකළ යුතුදේ

විජලනයේදී කළ යුතු හා නොකළ යුතුදේ

ජංගම දුරකතන භාවිතයෙන් ස්නායු රෝග හා පිළිකා අවදානමක්

ජංගම දුරකතන භාවිතයෙන් ස්නායු රෝග හා පිළිකා අවදානමක්

අපේ උදේ ආහාරවේල හරිම වැදගත්

අපේ උදේ ආහාරවේල හරිම වැදගත්

More News »

add_one