සෞඛය

පරිගණකයට ඇබ්බැහි උනොත් අස්ථි ඉවරයි

පරිගණකයට ඇබ්බැහි උනොත් අස්ථි ඉවරයි

ඔබ නිතර පරිගණකය භාවිතාකරන කෙනෙක්ද?

ඔබ නිතර පරිගණකය භාවිතාකරන කෙනෙක්ද?

මොළයේ ව්‍යූහය නිරෝගීව පවත්වා ගැනීමට කළ යුතු දේ

මොළයේ ව්‍යූහය නිරෝගීව පවත්වා ගැනීමට කළ යුතු දේ

ලිංගිකව සක්‍රීය කාන්තාවන්ට ඇතිවන ලිංගාශ්‍රිත ආසාදන

ලිංගිකව සක්‍රීය කාන්තාවන්ට ඇතිවන ලිංගාශ්‍රිත ආසාදන

ලිංගිකව සක්‍රීය කාන්තාවන්ට ඇතිවන ලිංගාශ්‍රිත ආසාදන

ලිංගිකව සක්‍රීය කාන්තාවන්ට ඇතිවන ලිංගාශ්‍රිත ආසාදන

බර අඩු කරගන්නට ආහාර ගත යුත්තේ මෙහෙමයි

බර අඩු කරගන්නට ආහාර ගත යුත්තේ මෙහෙමයි

චර්ම රෝගයට බාහිර ප්‍රතිකාර විතරක් මදි

චර්ම රෝගයට බාහිර ප්‍රතිකාර විතරක් මදි

ආතරයිටීස් රෝගීන්ගේ ශරීරයේ බර අවම කරගැනීමට කළයුතු ව්‍යායාම්

ආතරයිටීස් රෝගීන්ගේ ශරීරයේ බර අවම කරගැනීමට කළයුතු ව්‍යායාම්

මලබද්ධය පිටු දැකීමට ආයුර්වේද පිළියම්

මලබද්ධය පිටු දැකීමට ආයුර්වේද පිළියම්

දියවැඩියාව සොයාගැනීමට සිදුකරන රුධිර පරීක්ෂණ

දියවැඩියාව සොයාගැනීමට සිදුකරන රුධිර පරීක්ෂණ

ජාතික රෝහලේදී කර්ණශංඛ බද්ධය නොමිලේ

ජාතික රෝහලේදී කර්ණශංඛ බද්ධය නොමිලේ

කර්ණශංඛ සැත්කමට බියවිය යුතු නැහැ

කර්ණශංඛ සැත්කමට බියවිය යුතු නැහැ

මේ දිනවල පැතිරයන ඇස්ලෙඩ වළක්වා ගන්නේ කොහොමද?

මේ දිනවල පැතිරයන ඇස්ලෙඩ වළක්වා ගන්නේ කොහොමද?

ආතරයිටීස් (සන්ධි රෝග) ඇතිවීමට බලපාන හේතු

ආතරයිටීස් (සන්ධි රෝග) ඇතිවීමට බලපාන හේතු

හෘදයාබාධයක් වැළඳුනු විටකදී දියයුතු ප්‍රතිකාර

හෘදයාබාධයක් වැළඳුනු විටකදී දියයුතු ප්‍රතිකාර

නිතරම උගුරට සෙම එනවා සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවදරෑ පීනසද?

නිතරම උගුරට සෙම එනවා සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවදරෑ පීනසද?

ශ්‍රවණාධාරකයකින් පලක් නොවේ නම් ගත යුතු පියවර

ශ්‍රවණාධාරකයකින් පලක් නොවේ නම් ගත යුතු පියවර

ගල් තැළුමක් නම් බලාගෙන ඉන්න එපා...

ගල් තැළුමක් නම් බලාගෙන ඉන්න එපා...

මේ දිනවල පැතිර යන ඇස් රෝගය

මේ දිනවල පැතිර යන ඇස් රෝගය

බලා ඉන්න ඵපා හන්දි වේදනා පරීක්ෂාකර ගන්න

බලා ඉන්න ඵපා හන්දි වේදනා පරීක්ෂාකර ගන්න

දණහිස් ආබාධ සුළුකොට සලකන්න එපා

දණහිස් ආබාධ සුළුකොට සලකන්න එපා

සිරුරේ විෂ බරපතළ රෝගවලට මුලයි

සිරුරේ විෂ බරපතළ රෝගවලට මුලයි

තරබාරුවට පිළියම් මෙන්න

තරබාරුවට පිළියම් මෙන්න

ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා රෝගයේ වැඩි අවදානම ගැබිනි මවුවරුන්ට

ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා රෝගයේ වැඩි අවදානම ගැබිනි මවුවරුන්ට

ඇස් ලෙඩ රට පුරා

ඇස් ලෙඩ රට පුරා

More News »

add_one