සෞඛය

මේ දිනවල පැතිරයන ඇස්ලෙඩ වළක්වා ගන්නේ කොහොමද?

මේ දිනවල පැතිරයන ඇස්ලෙඩ වළක්වා ගන්නේ කොහොමද?

ආතරයිටීස් (සන්ධි රෝග) ඇතිවීමට බලපාන හේතු

ආතරයිටීස් (සන්ධි රෝග) ඇතිවීමට බලපාන හේතු

හෘදයාබාධයක් වැළඳුනු විටකදී දියයුතු ප්‍රතිකාර

හෘදයාබාධයක් වැළඳුනු විටකදී දියයුතු ප්‍රතිකාර

නිතරම උගුරට සෙම එනවා සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවදරෑ පීනසද?

නිතරම උගුරට සෙම එනවා සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවදරෑ පීනසද?

ශ්‍රවණාධාරකයකින් පලක් නොවේ නම් ගත යුතු පියවර

ශ්‍රවණාධාරකයකින් පලක් නොවේ නම් ගත යුතු පියවර

ගල් තැළුමක් නම් බලාගෙන ඉන්න එපා...

ගල් තැළුමක් නම් බලාගෙන ඉන්න එපා...

මේ දිනවල පැතිර යන ඇස් රෝගය

මේ දිනවල පැතිර යන ඇස් රෝගය

බලා ඉන්න ඵපා හන්දි වේදනා පරීක්ෂාකර ගන්න

බලා ඉන්න ඵපා හන්දි වේදනා පරීක්ෂාකර ගන්න

දණහිස් ආබාධ සුළුකොට සලකන්න එපා

දණහිස් ආබාධ සුළුකොට සලකන්න එපා

සිරුරේ විෂ බරපතළ රෝගවලට මුලයි

සිරුරේ විෂ බරපතළ රෝගවලට මුලයි

තරබාරුවට පිළියම් මෙන්න

තරබාරුවට පිළියම් මෙන්න

ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා රෝගයේ වැඩි අවදානම ගැබිනි මවුවරුන්ට

ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා රෝගයේ වැඩි අවදානම ගැබිනි මවුවරුන්ට

ඇස් ලෙඩ රට පුරා

ඇස් ලෙඩ රට පුරා

සැත්කමින් තොරව සුව කළ හැකි කොන්දේ ආබාධ

සැත්කමින් තොරව සුව කළ හැකි කොන්දේ ආබාධ

ගැහැනු දරුවන්ගේ ගැබ්ගෙල පිළිකා

ගැහැනු දරුවන්ගේ ගැබ්ගෙල පිළිකා

කැල්සියම් බහුල ආහාර අස්ථී බළගන්වයි

කැල්සියම් බහුල ආහාර අස්ථී බළගන්වයි

වාත රෝගය වාතයක් කර ගන්නට ඵපා!

වාත රෝගය වාතයක් කර ගන්නට ඵපා!

ආයුෂ වැඩි කර ගැනීමට මඟ මෙන්න

ආයුෂ වැඩි කර ගැනීමට මඟ මෙන්න

පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක තිබිය යුත්තේ මොනවාද?

පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක තිබිය යුත්තේ මොනවාද?

කොලෙස්ටරෝල් වැඩි නම් හෘදයාබාධ අවදානම වැඩියි

කොලෙස්ටරෝල් වැඩි නම් හෘදයාබාධ අවදානම වැඩියි

ශ්‍රවණ ආශ්‍රිත ගැටලුවකදී ශරීරයේ සමබරතාවය ගිලිහී යා හැකිය

ශ්‍රවණ ආශ්‍රිත ගැටලුවකදී ශරීරයේ සමබරතාවය ගිලිහී යා හැකිය

දහඩිය දුගඳ ඔබටත් ප්‍රශ්නයක්ද ?

දහඩිය දුගඳ ඔබටත් ප්‍රශ්නයක්ද ?

ජලයේ ෆ්ලෝරයිඩ් වැඩි ප්‍රදේශවල සිටින අය ෆ්ලෝරයිඩ් අඩංගු දන්තාලේපවලින් දත් මැදීම සුදුසුද?

ජලයේ ෆ්ලෝරයිඩ් වැඩි ප්‍රදේශවල සිටින අය ෆ්ලෝරයිඩ් අඩංගු දන්තාලේපවලින් දත් මැදීම සුදුසුද?

දියවැඩියාව ඔබේ දෑස් අන්ධ කරයි

දියවැඩියාව ඔබේ දෑස් අන්ධ කරයි

රෝග ගණනාවකටම හේතුවන බඩ පුරවා දැමීම

රෝග ගණනාවකටම හේතුවන බඩ පුරවා දැමීම

More News »

add_one