සෞඛය

සැත්කමින් තොරව සුව කළ හැකි කොන්දේ ආබාධ

සැත්කමින් තොරව සුව කළ හැකි කොන්දේ ආබාධ

ගැහැනු දරුවන්ගේ ගැබ්ගෙල පිළිකා

ගැහැනු දරුවන්ගේ ගැබ්ගෙල පිළිකා

කැල්සියම් බහුල ආහාර අස්ථී බළගන්වයි

කැල්සියම් බහුල ආහාර අස්ථී බළගන්වයි

වාත රෝගය වාතයක් කර ගන්නට ඵපා!

වාත රෝගය වාතයක් කර ගන්නට ඵපා!

ආයුෂ වැඩි කර ගැනීමට මඟ මෙන්න

ආයුෂ වැඩි කර ගැනීමට මඟ මෙන්න

පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක තිබිය යුත්තේ මොනවාද?

පෝෂ්‍යදායි ආහාර වේලක තිබිය යුත්තේ මොනවාද?

කොලෙස්ටරෝල් වැඩි නම් හෘදයාබාධ අවදානම වැඩියි

කොලෙස්ටරෝල් වැඩි නම් හෘදයාබාධ අවදානම වැඩියි

ශ්‍රවණ ආශ්‍රිත ගැටලුවකදී ශරීරයේ සමබරතාවය ගිලිහී යා හැකිය

ශ්‍රවණ ආශ්‍රිත ගැටලුවකදී ශරීරයේ සමබරතාවය ගිලිහී යා හැකිය

දහඩිය දුගඳ ඔබටත් ප්‍රශ්නයක්ද ?

දහඩිය දුගඳ ඔබටත් ප්‍රශ්නයක්ද ?

ජලයේ ෆ්ලෝරයිඩ් වැඩි ප්‍රදේශවල සිටින අය ෆ්ලෝරයිඩ් අඩංගු දන්තාලේපවලින් දත් මැදීම සුදුසුද?

ජලයේ ෆ්ලෝරයිඩ් වැඩි ප්‍රදේශවල සිටින අය ෆ්ලෝරයිඩ් අඩංගු දන්තාලේපවලින් දත් මැදීම සුදුසුද?

දියවැඩියාව ඔබේ දෑස් අන්ධ කරයි

දියවැඩියාව ඔබේ දෑස් අන්ධ කරයි

රෝග ගණනාවකටම හේතුවන බඩ පුරවා දැමීම

රෝග ගණනාවකටම හේතුවන බඩ පුරවා දැමීම

ඇදුම, ක්ෂය රෝගය, පිළිකාව, සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව මේ සියල්ලෙහිම රෝග ලක්ෂණ වන්නේ කැස්සයි

ඇදුම, ක්ෂය රෝගය, පිළිකාව, සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව මේ සියල්ලෙහිම රෝග ලක්ෂණ වන්නේ කැස්සයි

වඩා හොඳ බටර්ද මාගරින්ද ?

වඩා හොඳ බටර්ද මාගරින්ද ?

ඇදුමට අගුණ කෑම

ඇදුමට අගුණ කෑම

සමේරෝග අවදානම වැඩිවෙලා

සමේරෝග අවදානම වැඩිවෙලා

ඔබටත් කොන්දේ කැක්කුම වැළඬෙනවාද ?

ඔබටත් කොන්දේ කැක්කුම වැළඬෙනවාද ?

මත්පැන් පානය හෘදය වස්තුවට බලපාන්නේ කොහොමද?

මත්පැන් පානය හෘදය වස්තුවට බලපාන්නේ කොහොමද?

නින්දට බාධා කරන ආහාර

නින්දට බාධා කරන ආහාර

කොන්දේ කැක්කුම විවිධ රෝගවල සංඥවක්

කොන්දේ කැක්කුම විවිධ රෝගවල සංඥවක්

More News »

add_one